Πολιτική απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020

H Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΡΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ», ΑΦΜ:148308987, με έδρα στην Λεωφ. Δημοκρατίας 338, Άγιοι Ανάργυροι 135 62 συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει για χρονικό διάστημα 2 ετών (24 μήνες). Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς (ονοματεπώνυμο, στοιχεία αποστολής, στοιχεία επικοινωνίας) με σκοπό την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά  σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας της. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση: info@katharoulis.gr.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

1. Προσωπικά δεδομένα

1.1 Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από το νόμο 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

1.2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών είναι η Εταιρία.

1.3. Κατά την εγγραφή νέου μέλους-χρήστη συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 των όρων χρήσης ιστοσελίδας, δηλαδή όνομα, επίθετο, όνομα η επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, νομός, χώρα, τηλέφωνο, fax, email.

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεση των μελών-χρηστών για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.),
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών
 • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της Ιστοσελίδας
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της Ιστοσελίδας, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ιστοσελίδας από απόσταση
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες και
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Ιστοσελίδας μας

1.4. Τα ως άνω στοιχεία υπό 1.3. συλλέγονται επίσης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών για το σκοπό πώλησης προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση και όχι στη συγκατάθεση των χρηστών.

1.5. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών-μελών διαβιβάζονται στη εταιρεία μεταφορών που θα επιλέξει ο χρήστης/επισκέπτης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά.  Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή οργανισμό.

1.6. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού – προωθητικού υλικού, η Ιστοσελίδα μας δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφήμισης για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

1.7. Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρία έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • την υποβολή αιτήματος προς την Εταιρία για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,
 • το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία, γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • την υποβολή αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας σε έναν ή περισσότερους από τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα αντίταξης στην ως άνω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζουν σε άλλους φορείς κατόπιν αιτήματος των χρηστών (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) και
 • το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιαδήποτε θέμα σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

1.8. Στα πλαίσια άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες/επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την Ιστοσελίδα ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

1.9. Η Εταιρία συλλέγει αποκλειστικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. Πολιτική της Εταιρίας είναι να μην επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πλέον των ως άνω υπό 2 αναφερόμενων και κατά τρόπο ασύμβατο με τους ανωτέρω σκοπούς. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των ανωτέρω υπό 2 αναφερομένων, τα οποία υποβάλλονται αυτοβούλως από τους χρήστες/επισκέπτες χωρίς να ζητώνται από την Εταιρία.

1.10. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα.

1.11. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρία, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται ανωτέρω υπό 1.3. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει παραχωρήσει για την επεξεργασία των δεδομένων του ή εφόσον έχει εκτελεστεί η σύμβαση πώλησης, τότε τα δεδομένα διατηρούνται στο μέτρο που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομη υποχρέωση ή για τη δικαστική προστασία της Εταιρίας.

1.12. Οποιοδήποτε ερώτημα/ αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αποστέλλεται στο info@katharoulis.gr ή υποβάλλεται τηλεφωνικά στο 211 410 2195

2. Cookies

2.1. Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο η Ιστοσελίδα να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες της σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

2.2. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

2.3. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.»

3. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του να επικοινωνήσει με την Εταιρία, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας και κατόπιν συγκατάθεσής του στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη:

 1. Φόρμα Επικοινωνίας
 • Όνομα
 • Email
 • Μήνυμα (ελεύθερο κείμενο του ενδιαφερόμενου)
 • Πεδίο συναίνεσης για την Αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου
 1. Φόρμα Newsletter
 • Email
 • Πεδίο συναίνεσης για την Αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής για το ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Δεν ενοικιάζουμε ή ανταλλάσσουμε λίστες email με άλλες οργανώσεις και επιχειρήσεις.

Χρησιμοποιούμε έναν τρίτο πάροχο, την πλατφόρμα MAILCHIMP, για να παραδώσουμε τα ενημερωτικά δελτία μας. Συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα των email και τα κλικ χρησιμοποιώντας τυποποιημένες τεχνολογίες βιομηχανίας για να μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε και να βελτιώσουμε το δικό μας.

Μπορείτε να διαγραφείτε από τις γενικές αλληλογραφίες οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα email μας ή στέλνοντας μας email στο info@katharoulis.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων εκάστης ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση: info@katharoulis.gr.

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

1. Για την Επικοινωνία μαζί σας:

Με τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται με την από μέρους σας υποβολή της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας και την αποδοχή της παρούσας πολιτικής από μέρους σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα, για το οποίο έχετε εκφράσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον.

2. Για τη Στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

3. Για Marketing

Παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σχετικών με τις υπηρεσίες μας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση: info@katharoulis.gr

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H Εταιρία σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες  που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας της για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν εμπορεύεται  και δεν  καθιστά  τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές  εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
 • Μπορεί να παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιγραφόμενων σκοπών επεξεργασίας στους αρμόδιους υπαλλήλους του προσωπικού της Εταιρίας, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας της για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας σύμφωνα με τα παραπάνω ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών. Η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα από την Φόρμα Επικοινωνίας για διάστημα δύο ετών ή έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν. Τα δεδομένα των βιογραφικών σημειωμάτων τηρούνται για όσο χρόνο σας αναφέρουμε στο απαντητικό email που αποστέλλουμε όταν γίνει υποβολή βιογραφικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer)  που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

-Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
 • το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας για κανέναν απολύτως σκοπό.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στη διεύθυνση: info@katharoulis.gr

H Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Εταιρία δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: 30 210 6475600, Fax: 30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την ιδιωτικότητά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: info@katharoulis.gr

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική χρήσης cookies για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η Εταιρία δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.